نرم افزار قوانین

نرم افزار لوح حق محصولی است از مرکز پژوهش های مجلس که شامل قانون اساسی کشورها که برخی به زبان انگلیسی و تعدادی به زبان فارسی ترجمه شده است همچنین این نرم افزار شامل سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام، آیین نامه داخلی مجلس، سیستم جستجو قوانین و مقررات امکان اضافه کردن قوانین به سبد قوانین برای جمع آوری قوانین دلخواه در یک جا، گزارش های آماری و… می باشد.

ـ ورژن 16 اردیبهشت 1388 (4.7.1) سازگار با ویندوز 7

لینک از سایت اصلی

لینک کمکیچشم انداز شما