برچسب: تحلیل گفتمان

کتاب منظومه پیامبر نامبعوث

پدر چرا مرا به خود وانهادی؟!* گفتگویی با علی اتحاد درباره‌ی تازه‌ترین کتاب‌اش “منظومه‌ی پیامبر نامبعوث” کیان کیانی جنون به واژه تن نمی دهد، انسداد واژه، مظروف تنگی است برای ظهور جنون، اما گاه شاعری یا پیامبری نامبعوث چنان تردستانه در جهان واژه ها اعجاز…

پرطرفدار

تحلیل انتقادی گفتمان به مثابه یک روش

چکیده آنچه در این مقاله گردآوری شده تلاشی است در پاسخگویی به پرسش اصلی این مقاله که روش تحلیل انتقادی گفتمان (روش نورمن فرکلاف) را هدف بررسی خود قرار داده است اینکه در بستر چه هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی شکل پذیرفته، تاریخچه…

به جهان من خوش آمدید

ده ماه پس از انقلاب ایران متولد شدم.شاید همین “گاه” تولد در دوران انقلاب و جنگ موجب شد تا دانش سیاسی را با علاقه دنبال کنم کشف چیستی راز دوران کودکی ام یعنی “سیاست”. از سویی فشار گفتمانی خانواده ها و رسانه های دهه ی…