نوشته شده در عدالت سیاسی

به جهان من خوش آمدید

kian

من کیان کیانی دانشجوی انصرافی دکتری جامعه شناسی سیاسی هستم که در دامنه جنوبی البرز شرقی در شهری به نام شهمیرزاد متولد شدم و علاقمند به مباحث عدالت، تحلیل انتقادی گفتمان و قانون اساسی هستم، امیدوارم در این فرصت بتوانم به طرح این مطالب به صورتی مطلوب برآیم.

از کودکی می خواستم مثل خیلی های دیگر جهان را بجایی بهتر برای زیستن تبدیل! کنم. در آن سالها من کوچک بودم و جهان کوچک، از آن پس من همچنان کوچک ماندم و جهان بزرگ و بزرگتر شد، اما هنوز هم برآنم که “بخشی از تغییری باشم که می خواهم آن را در آینده ببینم”، برای این رویا سه برنامه در سر می پرورانم، نوشتن کتابی درباره عدالت، ایجاد وبسایتی برای دسترسی همگان به مفاهیم و مباحث مرتبط با عدالت، و رویای سوم ….

(بیشتر…)