برچسب: کیان کیانی

یادداشتی بر حشره هراسی

گَزیده از “ریسمان” می ترسد! “تجربه ی زیستی” و “زبان”، دو ساحتی هستند که ما از گودی چشم آنان، جهان پیرامون مان را می بینیم، تجربه ی زیستی ای همچون گزیدگی و یا ترسِ زبانیِ پنهان مانده در کلمات و صفاتی همچون “موذی”، “گزنده”، “آفت”،…

کتاب منظومه پیامبر نامبعوث

پدر چرا مرا به خود وانهادی؟!* گفتگویی با علی اتحاد درباره‌ی تازه‌ترین کتاب‌اش “منظومه‌ی پیامبر نامبعوث” کیان کیانی جنون به واژه تن نمی دهد، انسداد واژه، مظروف تنگی است برای ظهور جنون، اما گاه شاعری یا پیامبری نامبعوث چنان تردستانه در جهان واژه ها اعجاز…

به جهان من خوش آمدید

ده ماه پس از انقلاب ایران متولد شدم.شاید همین “گاه” تولد در دوران انقلاب و جنگ موجب شد تا دانش سیاسی را با علاقه دنبال کنم کشف چیستی راز دوران کودکی ام یعنی “سیاست”. از سویی فشار گفتمانی خانواده ها و رسانه های دهه ی…