جانمایه مناسبت های تقویم رسمی کشور ۱۳۹۸ بر اساس تاریخ و موضوع

جانمایه مناسبت هایی که در “تقویم رسمی کشور” تنها “ثبت” شده اند و عناوین “دهه”، “هفته”، “روز” یا “تعطیل” ندارند را می توان بر اساس تاریخ و موضوع به این صورت دسته بندی کرد :

مناسبت های مربوط به جنگ ایران و عراقاعدام و ترورهایی شخصیت های پیش و پس از انقلاب، که عنوان "شهادت" گرفتندمناسبت های مربوط به پیش از انقلاب
آغاز عملیات فتح المبینشهادت سربازان دلیر اسلام: بخارایی، امانی، صفار هرندی و نیک نژاد (۱۳۴۴ ه ـ ش)هجوم مأموران ستم شاهی پهلوی به مدرسۀ فیضیۀ قم (۱۳۴۲)
سالروز عملیات افتخار آفرین مرصاد (۱۳۶۷ ه ـ ش)شهادت سید علی اندرزگو (۱۳۵۷ ه ـ ش)لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت الله میرزا حسن شیرازی (۱۲۷۰ ه ـ ش)
آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی (۱۳۶۹ ه ـ ش)شهادت نواب صفوی، طهماسبی، برادران واحدی و ذوالقدر از فداییان اسلام (۱۳۴۲ ه ـ ش)شهادت سربازان دلیر اسلام: بخارایی، امانی، صفار هرندی و نیک نژاد (۱۳۴۴ ه ـ ش)
آغاز جنگ تحمیلی (۱۳۵۹ ه ـ ش)شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی (۱۳۷۸ ه ـ ش)درگذشت دکتر علی شریعتی (۱۳۵۶ ه ـ ش)
آغاز هفته دفاع مقدسشهادت آیت الله صدوقی چهارمین شهید محراب به دست منافقان (۱۳۶۱ ه ـ ش)کودتا آمریکا برای بازگرداندن شاه (۱۳۳۲ ه ش)
شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه علیه السلام (۱۳۶۰ ه ـ ش)شهادت آیت الله قدوسی و سرتیپ وحید دستجردی (۱۳۶۰ ه ش)شهادت سید علی اندرزگو (۱۳۵۷ ه ـ ش)
ضمیمه تقویمشهادت دومین شهید محراب آیت الله مدنی به دست منافقان(۱۳۶۰ ه ـ ش)قیام ۱۷ شهریور و کشتار جمعی از مردم به دست مأموران ستم شاهی پهلوی (۱۳۵۷ ه ـ ش)
آغاز عملیات بیت المقدس (۱۳۶۱ ه ـ ش)شهادت پنجمین شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی به دست منافقان (۱۳۶۱ ه ـ ش)هجرت حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) از عراق به پاریس (۱۳۵۷ ه ـ ش)
اعلام پذیرش قطعنامۀ ۵۹۸ شورای امنیت از سوی ایران (۱۳۶۷ ه ـ ش)شهادت آیت الله قاضی طباطبایی اولین شهید محراب به دست منافقان (۱۳۵۸ ه ـ ش)اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی (رحمهالله علیه) علیه پذیرش کاپیتولاسیون (۱۳۴۳ ه ـ ش)
سالروز شهادت امیر سرلشکر خلبان عباس باباییشهادت آیت الله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (۱۳۶۰ ه ـ ش)قیام خونین مردم قم (۱۳۵۶ ه ـ ش)
سالروز آزادسازی سوسنگردشهادت مظلومانۀ زائران خانه خدا به دست مأموران آل سعود (۱۳۶۶ ه ـ ش)فرار شاه معدوم (۱۳۵۷ ه ـ ش)
معرفی عراق به عنوان مسؤول و آغازگر جنگ از سوی سازمان ملل (۱۳۷۰ هـ ش)شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر (۱۲۳۰ ه ـ ش)بازگشت حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) به ایران (۱۳۵۷ ه ـ ش)
بمباران شیمیایی حلبچه به دست ارتش بعث عراق (۱۳۶۶ ه ـ ش)ضمیمه تقویمقیام مردم تبریز به مناسبت چهلمین روز شهادت شهدای قم (۱۳۵۶ ه ـ ش)
شهادت آیت الله سید محمدباقر صدر و خواهر ایشان بنت الهدی به دست حکومت بعث عراق (۱۳۵۹ ه ـ ش)تولد حضرت امام خمینی (رحمهالله علیه) رهبر کبیر انقلاب اسلامی (۱۳۲۰ ه-ق)
شهادت آیت الله سعیدی به دست مأموران ستم شاهی پهلوی (۱۳۴۹ ه ـ ش)صدور فرمان مشروطیت (۱۲۸۵ ه ـ ش)
شهادت زائران حرم رضوی علیه السلام به دست ایادی آمریکا (عاشورای ۱۳۷۳ ه ـ ش)شهادت میرزا تقی خان امیرکبیر (۱۲۳۰ ه ـ ش)
شهادت آیت الله شیخ فضل الله نوری (۱۲۸۸ ه ـ ش)ضمیمه تقویم
سالروز شهادت امیر سرلشکر خلبان عباس باباییزندانی شدن حضرت امام خمینی (رحمهالله علیه) به دست مأموران ستم شاهی پهلوی (۱۳۴۲ ه ـ ش)
شهادت مظلومانه آیت الله حاج سید مصطفی خمینی (۱۳۵۶ ه ـ ش)شهادت آیت الله سعیدی به دست مأموران ستم شاهی پهلوی (۱۳۴۹ ه ـ ش)
شهادت آیت الله حسین غفاری به دست مأموران ستم شاهی پهلوی(۱۳۵۳ ه ـ ش)حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم به دست رضاخان (۱۳۱۴ ه ـ ش)
شهادت میرزا کوچک خان جنگلی (۱۳۰۰ ه ـ ش)شهادت آیت الله شیخ فضل الله نوری (۱۲۸۸ ه ـ ش)
انفجار بمب اتمی آمریکا در هیروشیما با بیش از ۱۶۰ هزار کشته و مجروح (۱۹۴۵ میلادی)
اشغال ایران توسط متفقین و فرار رضاخان (۱۳۲۰ ه ـ ش)
سالروز واقعه به آتش کشیدن مسجد جامع کرمان به دست دژخیمان حکومت پهلوی (۱۳۵۷ ه- ش)
شهادت مظلومانه آیت الله حاج سید مصطفی خمینی (۱۳۵۶ ه ـ ش)
تبعید حضرت امام خمینی (رحمهالله علیه) از ایران به ترکیه (۱۳۴۳ ه ـ ش)
سالروز قیام مردم گرگان
شهادت آیت الله حسین غفاری به دست مأموران ستم شاهی پهلوی(۱۳۵۳ ه ـ ش)
ابلاغ پیام تاریخی حضرت امام خمینی (رحمهالله علیه) به گورباچف رهبر شوروی سابق (۱۳۶۷ ه ـ ش)
اجرای طرح استعماری حذف حجاب به دست رضاخان (۱۳۱۴ ه ـ ش)
شکسته شدن حکومت نظامی به فرمان حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) (۱۳۵۷ ه ـ ش)
کودتای انگلیسی رضاخان (۱۲۹۹ ه ـ ش)
فتح آندلس به دست مسلمانان
شهادت میرزا کوچک خان جنگلی (۱۳۰۰ ه ـ ش)
متن تقویم : ۷ رخداد و مناسبت
ضمیمه تقویم : ۶ رخداد رخداد و مناسبت
مجموع : ۱۳ مناسبت
متن تقویم : ۱۲ عنوان شهادت
ضمیمه تقویم : ۸ عنوان شهادت
مجموع : ۲۰ عنوان
متن تقویم : ۱۶ رخداد و مناسبت
ضمیمه تقویم : ۱۷ رخداد رخداد و مناسبت
مجموع : ۳۳ مناسبت

جدول کل مناسبت های تقویم رسمی کشور

این جدول مربوط به نا-مقاله “تقویم رسمی کشور؛ حضور و سکوت” است