دسته: تحلیل گفتمان

“تقویم رسمی کشور”؛ حضور و سکوت

«تقویم رسمی کشور»: حضور و سکوت (بازخوانی جای‌گاه «دیگری» در سالنامه‌ی دولتی ایران ۱۳۹۸) کیان کیانی حضور گاه‌شمارهای کردی، یاری، گیلکی، طبری، سنگسری، ایرانیان یهودی، مسیحی، زرتشتی و… در ایران و از سویی مبدا و مناسبت‌های اسلامی تقویم رسمی کشور در همنشینی با نام ماه‌هایی…

پرطرفدار

تحلیل انتقادی گفتمان به مثابه یک روش

چکیده آنچه در این مقاله گردآوری شده تلاشی است در پاسخگویی به پرسش اصلی این مقاله که روش تحلیل انتقادی گفتمان (روش نورمن فرکلاف) را هدف بررسی خود قرار داده است اینکه در بستر چه هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی شکل پذیرفته، تاریخچه…