دسته: Youtube کیان کیانی

چالش شُهرت (لقب) برای نظام‌های سیاسی

دو تا چیز توجه من رو جلب کرد به شهرت یا همون لقب و القاب؛ یکیش این که در درازای تاریخ ما می‌بینیم که این داستان پیگیری می‌شده و مهم بوده و همه براش تلاش می‌کردند مثلا ما از ایران باستان می‌دونیم لقب‌هایی داشتیم، شهرت‌های…

چرا برخی از ایرانیان، نام مهاجمان به ایران را برای فرزندان خود انتخاب می کردند؟!

من یک پسرعمو دارم به نام چنگیز، چنگیز کیانی که اگر بره مکه، می‌شه حاج چنگیز کیانی؛ همانطورکه ‌بینید این ترکیب یک بخشی‌اش، (حاجی‌‌اش) برای فرهنگ و تمدن اعراب، چنگیزش برای مغول‌هاست و کیانی‌اش پارسی، ترکیب‌هایی از این دست در ایران هست. در اون ویدیویی…

اهمیت نام ها – تحلیل نشانه شناختی تغییر نام در ایران

برخی از دوستان از من پرسیدند که اسم چه اهمیتی دارد و چرا در مورد آنها تحقیق می کنم؟ نام یک نشانه است، نمادی که به ما نشان می‌دهد در هر دوره چه باورها و تمناهایی وجود داشته است. تغییر نام‌ها در هر دوره نشان…