Portfolio

پرتال گردشگری مکانبین

در سال ۱۳۹۱ تصمیم گرفتم پرتال گردشگری ایرانگردی (مکانبین) رو راه اندازی کنم آن زمان در سمنان ساکن بودم با استان سمنان هم آغاز کردم. بعد اتمام سایت گردشگری این استان به اداره میراث فرهنگی سمنان رفتم و ایده ام رو شرح دادم و پیشنهاد کردم با همکاری آنها برای اولین بار پرتال جامع گردشگری را برای کل کشور راه اندازی کنیم هاج و واج نگاه کردند و در نهایت جوابی ندادند گفتم شاید جوانی دیده اند با سایتی برای یک استان، اعتماد نمی کنند مسیر را با چند دوست ادامه دادم  مکانبین ۱۸ استان را بعد چهارسال تحت پوشش قرار داد بازخوردهای خوب مردمی و رسانه ای گرفت بی بی سی فارسی معرفی اش کرد و در جشنواره وب ایران (سال ۱۳۹۳)، سایت برگزیده رای مردمی شد دوباره به سراغ میراث فرهنگی سمنان و کشور رفتم و تماس گرفتم برای توسعه و دوزبانه کردن آن و… اما باز هم بی ثمر بود. مسوولان و مجریانی بی جان و بی علاقه ای در این سازمان و نهادهای مرتبط بودند که از جهان نو پیش رو در حوزه گردشگری، بیشترین ارتفاعی که در زندگی شان تجربه کرده بودند نوک دماغشان بود. بگذریم… بعد از چند سال به دلیل بازدید بالا مکانبین تبدیل به فضایی برای تبلیغ تورهای خارجی شد تاسف می خوردم که ایده ای برای توسعه صنعت گردشگری کشور اکنون جایی شده برای تبلیغ توسعه صنعت گردشگری کشورهای دیگر!!
در نهایت مکانبین در پانزدهم آذر ۱۴۰۰ به کار خود پایان داد.

دسته بندی ها