«تقویم رسمی کشور»: حضور و سکوت (بازخوانی جای‌گاه «دیگری» در سالنامه‌ی دولتی ایران ۱۳۹۸) کیان کیانی حضور گاه‌شمارهای کردی، یاری، گیلکی، طبری، سنگسری، ایرانیان یهودی، مسیحی، زرتشتی و… در ایران و از سویی مبدا و مناسبت‌های اسلامی تقویم رسمی کشور در همنشینی با نام ماه‌هایی…