برچسب: عدالت در اندیشه امانوئل لویناس

تحلیل قانون اساسی ایران – فصل سوم

فصل سوم (۱) پرسش‌ها‌ و فرضیه‌ها، روشِ تحقیق پرسش‌ها و فرضیه‌ها: پرسش‌ها، مهم‌ترین عنصر هر پژوهشی هستند، بنایی که پژوهش بر آن استوار می‌شود، چرا که در نهایت، هدفِ هر پژوهشی فراهم آوردنِ معرفتِ تازه‌ای درباره‌ی جهانِ اجتماعی است. نورمن بیلیکی پرسش‌های پژوهشی را به…

پرطرفدار

تحلیل گفتمان قانون اساسی ایران – فصل دوم

“برابری توهم است؛ چرا که همه می‌خواهند نابرابر باشند” مبانی و چشم‌اندازهای نظری ــــــــ درگاه: لحظه‌ی حضورِ “دیگری” در جهانِ “خود”، لحظه‌ی ناچاری “خود” به “تصمیم” است و موضوع عدالت، کیفیت و چگونگی این امر تصمیم‌ناپذیر.(۱) “دیگری” آن‌کس یا چیزی است که شبیهِ به “من”…