گونه‌های پستاندار و زیست گروهی

ما انسان‌ها از گونه پستاندارانی هستیم که زیست گروهی داریم و همانند بسیاری از پستانداران، بقا و تولید مثل ما وابسته به زندگی گروهی است. بدون زیست گروهی، یعنی زندگی کردن در یک جامعه، توانایی بقا و تولید مثل نداریم و این سابقه‌ای چند میلیون ساله دارد.

 

ساختار و اهمیت سازمان‌ها

در این زندگی گروهی، ما به ایجاد سازمان‌ها دست زده‌ایم. سازمان‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و غیره همگی نمونه‌هایی از این امر هستند. اما چرا سازمان؟ چون ایجاد سازمان با ساختار سلسله‌مراتبی و تقسیم کار تا کنون بهترین کارکرد و نتیجه را برای بقا و تداوم این گونه داشته است.

سلسله‌مراتب و نقش‌ها در سازمان‌ها

سازمان‌ها مبتنی بر سلسله‌مراتب هستند، به این معنا که نقش‌ها در آن‌ها در فرمت یک هرم قدرت با دسترسی‌ها و اختیارات متفاوتی تنظیم شده‌اند. نه تنها در گونه ما بلکه در پستانداران دیگر مثل شامپانزه‌ها و گرگ‌ها و حتی در جامعه زنبورها و مورچه‌ها نیز این ساختار مشاهده می‌شود.

نقش لقب‌ها و تعریف هویت در جامعه

ما به عنوان یک گونه جانوری با زیست گروهی برای بقا دست به تشکیل سازمان‌های بزرگ زدیم که در آن نقش‌ها با مسئولیت‌ها و وظایف و اختیارات متفاوتی تعریف شده‌اند. هر یک از این نقش‌ها در جامعه انسانی نامی دارد که همان لقب، یعنی نام اجتماعی ماست.

اهمیت لقب‌ها در تعریف جایگاه اجتماعی

تمنا و تلاش هر عضوی از جامعه این بوده و هست تا بتواند در این گروه خودش را تعریف کند و نقش و جایگاهش را پیدا کند. لقب‌ها برای ما مهم هستند و برای کسب آن‌ها تلاش می‌کنیم.

تاثیر لقب‌ها بر هویت فردی و اجتماعی

لقب‌ها، نام‌هایی هستند که اجتماع بر اساس نقش‌مان در ساختار به ما می‌دهد. در واقع لقب‌ها، نام‌های اجتماعی ما هستند. اما برخلاف نام که یک چیز شخصی است و توسط خانواده برای فرزند انتخاب می‌شود، لقب‌ها بر اساس تمناها و تصورات والدین نیستند.